החלפת קו מים "3 ראשי לבניין 2
החלפת קו מים "3 ראשי לבניין 1
שיפוץ כלובי טורפים בחי בר יטבתה 4
שיפוץ כלובי טורפים בחי בר יטבתה 3
שיפוץ כלובי טורפים בחי בר יטבתה 2
שיפוץ כלובי טורפים בחי בר יטבתה 1
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 6
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 5
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 4
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 3
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 2
בניית משטח מרוצף ופרגולה בבריכה של אמדר רזידנס 1
החלפת דלפק שומר באמדר רזידנס 4
החלפת דלפק שומר באמדר רזידנס 3 12/06/2014
החלפת דלפק שומר באמדר רזידנס 2 12/06/2014
החלפת דלפק שומר באמדר רזידנס 1